ul. Witelona 10
59-220 Legnica

Tel. 76 723 80 70

KOM. 503 958 215

 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie „Jutrzenka”

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka” prowadzi działalność od 1998 roku. Obecnie ma siedzibę w Legnicy przy ul. Witelona 10. W ramach zadań statutowych Stowarzyszenie propaguje inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Stowarzyszenie koncentruje się na najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, pomagając w zwiększeniu aktywności życiowej, zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej objętych opieką osób. Stara się również kształtować atmosferę zaufania i szacunku do osób niepełnosprawnych.

Zadania te realizowane są głównie w utworzonym przy Stowarzyszeniu Warsztacie Terapii Zajęciowej, który rozpoczął działalność w marcu 2000 roku. W terapii zajęciowej i rehabilitacji uczestniczy 25 osób. Zajęcia są prowadzone w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, życia codziennego, krawieckiej oraz - od grudnia 2012 roku - informatyczno - technicznej.

Warsztat powstał dzięki determinacji i wytrwałości małej grupy rodziców osób upośledzonych. W 1988 roku dzieci - po ukończeniu szkół specjalnych - miały przed sobą i wokół siebie pustkę. W Legnicy nie było wówczas żadnej placówki, w której mogłyby się spotykać, nawiązywać przyjaźnie, rozwijać swoje umiejętności i uczestniczyć czynnie w życiu społecznym. Istniało zagrożenie, że lata pracy rodziców, wychowawców i terapeutów zostaną zaprzepaszczone.

Jako Stowarzyszenie chcemy zapewnić naszym niepełnosprawnym przyjaciołom należne im miejsce w społeczeństwie. Staramy się wyposażyć ich w taki zakres umiejętności, by mogli prowadzić w miarę samodzielne życie.

Nasze działania mają na celu nie tylko integrację społeczną i zawodową osób upośledzonych intelektualnie. Równie ważnym zadaniem jest dla nas uświadamianie innym ludziom potrzeb naszych podopiecznych, przełamywanie obaw i uprzedzeń. Często bowiem „pełnosprawni” nie zdają sobie sprawy, iż obok nich żyją inni ludzie - postrzegający świat w odmienny sposób, lecz tak samo jak oni pragnący miłości.

Dzięki prowadzonym przez Stowarzyszenie zajęciom „sprawni inaczej” nie żyją w samotności. Spotykają się w gronie podobnych sobie osób, uczestniczą w działalności zgodnej z ich zainteresowaniami. Uczą się odpowiedzialności za wyniki własnych działań, przeżywają radość z osiągnięć, mogą liczyć na wsparcie w przypadku trudności. Nie izolujemy ich od świata; wprost przeciwnie - akceptujemy ich takimi, jakimi są i staramy się zaszczepiać tę akceptację innym. Fakt, iż mamy siedzibę w budynku mieszkalnym, jest tu bardzo pomocny.

Proces integracji jest zależny od sposobu przyjęcia osób niepełnosprawnych przez ich środowisko bliższe i dalsze. Społeczeństwo bardzo często odrzuca ich, nie chcąc być niepokojone ich problemami. Dążymy do przełamania mitu, że są szczęśliwi we własnym świecie odczuć i przeżyć. Nasi przyjaciele, często bardzo bezradni w zmaterializowanym świecie, chcą być użyteczni poprzez działania na miarę swoich możliwości, chcą nawiązywać kontakty, dzielić się swoją miłością i życzliwością, której mają bardzo wiele.

Realizując nasze działania, nawiązujemy kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi. Od 2000 roku Stowarzyszenie jest członkiem Wspólnoty Roboczej Organizacji Socjalnych (WROS), która zrzesza 53 stowarzyszenia działające na rzecz pomocy społecznej. Jako regionalny partner, bierzemy udział w realizacji projektu „Utworzenie i prowadzenie 4 ośrodków serwisowych samopomocy dla osób niepełnosprawnych i społecznie pokrzywdzonych w województwie dolnośląskim”, wspieranego ze środków Akcji Człowiek. W ramach projektu, w naszej siedzibie udzielane są bezpłatne porady prawne i socjalne prowadzone przez pracownika WROS. Na bazie Stowarzyszenia powstaje Centrum Samopomocy; odbywają się spotkania liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli administracji publicznej, podczas których omawiane są problemy osób niepełnosprawnych.

Od kilku lat współpracujemy ze Szkołą Muzyczną w Legnicy. Jej uczniowie uczestniczą w ważniejszych wydarzeniach naszych podopiecznych, organizując koncerty i wykorzystując muzykę jako środek terapeutyczny. Współpracujemy też ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, liceami ogólnokształcącymi, Zespołem Szkół Integracyjnych, Domem Harcerza. Młodzież wraz z naszymi podopiecznymi wspólnie wykonuje ozdoby świąteczne, maluje, śpiewa, prowadzi aukcje. Kontakty te przyczyniają się do przełamywania stereotypów, uprzedzeń i barier funkcjonujących u części „zdrowego” społeczeństwa. Osoby sprawne uczą się od najmłodszych lat tolerancji i akceptacji odmienności, uwalniają się od przesądów i mitów o osobach niepełnosprawnych, mają szansę pomóc sobie wzajemnie.

Organizujemy wiele imprez okolicznościowych. Należą do nich np. imieniny naszych podopiecznych, Wigilia i spotkanie wielkanocne, walentynki, andrzejki, Dzień Kobiet, zabawy w okresie karnawału - zapraszamy przyjaciół i ludzi nam życzliwych.

Stowarzyszenie stara się wprowadzać integrację funkcjonalną poprzez stałe utrzymywanie kontaktów naszych podopiecznych z osobami pełnosprawnymi, biorąc aktywny udział w ich życiu. Spotkania odbywają się w takiej częstotliwości, jakiej wymaga sytuacja i zaspokajanie obopólnych potrzeb, są zabarwione uczuciowo i zgodnie z odpowiednimi normami. Działamy też w kierunku normalizacji środowiska społecznego, rozumianej jako umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia normalnego życia, w tych samych warunkach, jak innym członkom społeczeństwa.

Początek strony